LUFTRENARE

Varför en luftrenare?

Det som inte syns finns inte? Faktum är, att varje dag andas vi in stora mängder inomhusluft som innehåller föroreningar, luftburna partiklar i våra lungor. Dessa partiklar är olika stora och delas in vanligtvis in i storlekar: mindre än 10 µm (PM10), mindre än 2,5µm (PM2,5) och mindre än 1µm. Alla dessa kan påverka oss människor men idag vet man att störst skada på vår hälsa gör de minsta under 1µm, så kallade PM1 partiklarna. Exempel på sådana är virus, bakterier, gaser, sot, tobaksrök, avgaser, allergener samt fint damm. De är så små att de kan ta sig förbi flimmerhåren, ner i lungorna och vidare ut i blodomloppet. Barn och astmatiker är speciellt utsatta.

Forskning visar att PM1 partiklar kan orsaka cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, astma, demens samt förhöjt stresshormon i kroppen. Exempel på andra besvär som luftburna partiklar i olika storlekar orsakar är ögonbesvär, luftvägsbesvär, snuva, hosta, sömn- och koncentrationssvårigheter, huvudvärk, irritation, illamående och allergier. En dålig inomhusluft minskar även trivseln och effektiviteten.

Men vi har ju ventilation, räcker inte det? Svaret är nej. En bra ventilation med effektiv filterrening av den inkommande luften är mycket viktigt men är inte tillräcklig. En stor del av luft- föroreningarna skapas nämligen inomhus av människan själv och ofta är luften inne i huset flera gånger sämre än utanför. Kemikalier, matlagning, stearinljus, djurhår, eldning i spisen och textildamm är på faktorer som förorenar inomhusluften. Från tvättmedel, möbler, byggnadsinredning och elektronik avges dessutom farliga flyktiga organiska föreningar, VOC. Dessa får vi i oss genom direkt inandning samt damm och stora mängder hittar man speciellt i nya hus.
Andra saker som kan orsaka problem med luften inomhus är fukt och mögel.

PROBLEM MED INOMHUSLUFTEN KÄNNETECKNAS AV ATT MAN MÅR DÅLIGT DÅ MAN VISTAS  I RUMMET OCH BÄTTRE DÅ MAN INTE ÄR DÄR.

En luftrenare med bra filter är en god investering och kan hjälpa till att minska problemen med inomhusluften. Vi är återförsäljare av CamCleaner luftrenare som har mekanisk rening, det vill säga utan att tillföra luften skadligt ozon. Vi har även testmaskiner som vi kan komma och demonstrera på plats och som kunden får prova före köp. Vi erbjuder även skötselkontrakt.