INTEGRITETSPOLICY

Hantering av personuppgifter

H&W Miljö Öppet Bolag strävar efter att skydda sina kunders personliga integritet. Denna policy
beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och när?

För att H&W Miljö Öppet Bolag skall kunna utföra tjänster åt dig som kund eller svara på förfrågningar behöver vi personuppgifter. Dessa kan inkludera:

-Namn
-Adress
-Telefonnummer
-E-mail adress

Informationen samlas in när du kontaktar oss via kontaktformulär eller offertförfrågan på vår hemsida
https://www.hw-ymparisto.fi, e-mail eller andra sociala kanaler, ringer oss eller ingår avtal med oss. Vi kan även få nödvändig information av en samarbetspartner till oss när vi skall leverera en tjänst till dig. H&W Miljö Öppet Bolag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter som du delar med oss när du kontaktar oss.

Vad använder ni mina uppgifter till?

Uppgifterna används endast för att vi skall kunna besvara förfrågningar, kommunicera och förmedla viktig information, leverera en tjänst/produkt samt fakturering. Dina personuppgifter hanteras av oss på H&W Miljö Öppet Bolag och överlåts inte till tredje part såvida inte lagen eller tjänsten kräver det. Undantag är utnyttjande av underleverantör, då uppgifter kan behöva hanteras av våra betrodda samarbetspartners för att kunna utföra ett uppdrag för vår räkning eller tillsammans med oss. I dessa fall ger vi bara det nödvändigaste och försäkrar oss om att uppgifterna behandlas enligt lagen.

Vi hanterar enbart uppgifter inom EU/EES

Hur länge sparas mina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge vår kundrelation pågår samt så länge som lagar eller regler kräver

Säkerhet

Vi arbetar ständigt för att skydda vår webbplats från obehörig åtkomst.Vi använder oss av HTTPS vilket innebär att all kommunikation mellan besökaren och webbplatsen krypteras.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom H&W Miljö Öppet Bolag saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar. Vi bär heller inte ansvar för de personuppgifter som dessa webbplatser samlar in och behandlar om dig.

Google Analytics

Vi använder oss av Google Analytics på vår hemsida. Med Google Analytics får vi möjlighet att se hur besökarna använder vår hemsida. Vi kan exempelvis se vilka sidor som är mest besökta, vilka enheter våra besökare använder, vilken browser besökaren använder, och på så sätt kunna anpassa våra sidor. Informationen kan inte spåras tillbaka till individer.

Dina rättigheter

Du kan när som helst be om att få veta vilka personuppgifter vi har om dig och även att få din information rättad. Du har även rätt att begära att vi raderar personuppgifterna om dig. H&W Miljö Öppet Bolag raderar dem på din begäran, under förutsättning att H&W Miljö Öppet Bolag inte har en skyldighet att spara uppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler, t.ex bokföringslagen.

Kontakta oss då via info@hw-ymparisto.fi

Uppdatering av integritetspolicy

Vi uppdaterar denna integritetspolicy vid behov. Den senaste versionen finns tillgänglig här.

 

Kontaktuppgifter

H&W Miljö Öppet Bolag
Iskmovägen 126
65760 Iskmo
info@hw-ymparisto.fi
050 3319160

 

 

 

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.