ASBESTKARTLÄGGNING

Behörig och yrkeskunnig asbestkartläggning i Vasa och Korsholm med omnejd.

Från oss kan Du beställa kartläggning av asbest och andra skadliga ämnen, såsom t.ex polycykliska aromatiska kolväten, PAH, PCB och Pb. Vi tar prover som skickas till laboratorium och svar fås normalt inom 1-2 dygn. Våra kunder är både privatpersoner och företag och vi tar vid behov även emot beställningar utanför vårt huvudsakliga verksamhetsområde. Vi samarbetar med CW CONSULT och våra prover analyseras vid bestLab Ab.

Ted Holtti och Christer Westergård utför asbestkartläggning i Vasa och Korsholm

Asbestkartläggarna Ted Holtti (H&W Miljö) till vänster och Christer Westergård (CW Consult) till höger.
CW Consult sköter även om renoveringsövervakning och har över 30 års erfarenhet av asbest. Han har tidigare även drivit ett företag som bland annat utfört asbestsaneringar.

Vad är asbest och varför behöver jag en asbestkartläggning?

Asbest är ett samlingsnamn för flera olika mineraler som använts rikligt inom byggnadsbranschen under lång tid och är därför något som finns i konstruktioner och i de flesta material i hus som är byggda före 1994.  Det damm som uppkommer vid rivningsarbeten och renoveringar där asbest förekommer kan göra stor skada på människors hälsa och orsaka ett flertal olika sjukdomar, såsom cancer. Sedan 1994 är det i Finland förbjudet att sälja eller använda asbesthaltiga material men problemet med de skadliga fibrerna i byggnaderna kvarstår. I januari 2016 kom en ny lag som kräver att en asbestkartläggning skall göras innan man inleder renoveringar eller rivningar i hus där asbest kan finnas. Läs mer om lagen här.

Asbest kan finnas på många olika ställen i en byggnad och det krävs en kunnig kartläggare för att veta var man skall söka. Kontakta oss före du skall renovera eller riva! info@hw-ymparisto.fi
Bifoga noggranna uppgifter om vad allt som skall renoveras/rivas, nuvarande ytmaterial, byggnadsår och gärna även bild så är det lättare för oss att ge en så noggrann prisuppskattning som möjligt.