Prislista

KARTLÄGGNING AV ASBEST OCH ANDRA SKADLIGA ÄMNEN

För asbestkartläggning varierar priset beroende på kartläggningsobjektets storlek, läge och vad som skall göras. Priset består av mängden laboratorieprov som måste tas och kartläggararvode, som omfattar  provtagningsbesök, kilometerersättning och rapport. Utöver detta kan eventuell restidsavgift vid längre resor tillkomma.
Kontakta oss helst via e-mail på info@hw-ymparisto.fi om ni behöver en kartläggning och bifoga nödvändig information om renoverings-/rivningsobjektet. Berätta i mejlet vad du planerar göra (vilket/vilka rum och vad? ), nuvarande ytmaterial, byggnadens byggår och bifoga också gärna foton så är det lättare och snabbare för oss att ge en så noggrann prisuppskattning som möjligt.

STÄDNING

UNDERHÅLLSSTÄDNING

Priset på underhållsstädning varierar och är beroende av tidsåtgången. På detta inverkar bl.a. kundens önskemål, utrymmets storlek, inredning och möblemang.

För underhållsstädning eller engångsstädning av underhållstyp är priset enligt timdebitering 39,75€/timme + kilometerersättning 68cent/km inkl.moms 24%.

FÖNSTERTVÄTT   (maxhöjd 2,5 m)                                                  42 €/timme/person

GRUNDLIG STÄDNING, FLYTTSTÄDNING                                      42 €/timme/person          

RENOVERINGSSTÄDNING/ INFLYTTNINGSSTÄDNING
AV NYTT HUS / STÄDNING AV VÄLDIGT NEDSMUTSADE OBJEKT     45 €/timme/person

-I priset ingår städmedel och -redskap inkl.moms 24% . Kilometerersättning på 68 cent inkl. moms 24%/ km (räknat från Iskmo) tillkommer.
– Vid längre bilresor kan även avgifter för restiden tillkomma.
-Postad faktura 3,00€.
-E-post faktura är gratis.

KOM ÄVEN IHÅG HUSHÅLLSAVDRAGET! År 2024 är hushållsavdraget
60% och kan användas upp till 3500 €/person/år. (självrisk 100€).

Observera att man även som närstående till exempelvis sina föräldrar får dra av det i sin egen
beskattning om man köper tjänsten till dessa. På skatteförvaltningens hemsida finns mer information.

Läs mer om det här.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i pris eller innehåll.


TRÄDGÅRDSTJÄNST

PLANTERING, SKÖTSEL, m.m                                          40 €/h

-Priser inkl.moms 24%

-Minimitid som faktureras är 1h
-Kilometerersättning 68 cent inkl. moms 24%/km tillkommer. För längre bilresor, över 50 km/riktning
kan även avgifter för restiden tillkomma.
-Växter och andra produkter som skaffas åt kunden faktureras enligt överenskommet pris.

Hushållsavdrag kan sökas för tjänster som rör trädgårdens skötsel.