OM FÖRETAGET

H&W Miljö är ett öppet bolag grundat 2017 och finns i Korsholm. Ägarna är Ted Holtti och Linda Westergård. Ted är miljöingenjör och har hand om asbestkartläggning och Linda är trädgårdsmästare och sköter städning, trädgård och kundkontakter.’Vi är verksamma huvudsakligen i området Korsholm-Vasa med omnejd, men asbestkartläggningen går även att beställa längre ifrån.

Linda Westergård

Ted Holtti