KONTAKTUPPGIFTER OCH OFFERTFÖRFRÅGAN

H&W Miljö Öppet Bolag
Iskmovägen 126
65760 Iskmo
Finland

Tel: 050 3319160 (bäst anträffbar kl 15-19)
Email: info@hw-ymparisto.fi
FO-nummer 2844846-4
 
Vi kan ofta vara förhindrade att svara i telefon medan vi jobbar så använd gärna e-post så svarar vi så fort vi kan. info@hw-ymparisto.fi 

För att vi skall kunna ge offert på asbestkartläggning behöver vi noggranna beskrivningar av det som skall renoveras och kartläggas. Bifoga gärna även bild.
Offerter på städning ges ej. Endast timdebitering+kilometerersättning.